От днес започва Петровият пост

От днес започва Петровият пост. Той е установен за подражание на апостолите, които постели, когато се готвели за проповедническа дейност, а също и зар

От днес започва Петровият пост. Той е установен за подражание на апостолите, които постели, когато се готвели за проповедническа дейност, а също и заради особена почит към Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, съобщиха от Българската патриаршия.
Началото на Петровите пости се определя според деня на Светата Петдесетница и затова неговата продължителност е различна всяка година. Ако Великден е през март, Петровият пост може да се доближи по продължителност до Великденския пост. И обратно, в години, в които Светата Петдесетница е чак в края на юни, постът е много кратък и затова дори не се изчаква да измине първата неделя след Петдесетница.
Петровият пост започва след вечерното богослужение в деня на Първата неделя след Петдесетница – на Всички светии.
Постът продължава до края на вечерното богослужение преди Петровден, който е винаги на 29 юни, но ако този ден се падне в сряда или петък, постният период се регулира съобразно с това.