Отхвърлиха предложение над 2 милиона в Турция да получат българско гражданство

Над 2 милиона турци, родени в България или техните наследници в Турция, които доброволно са се отказали да бъдат част от държавата ни съгласно доброво

Над 2 милиона турци, родени в България или техните наследници в Турция, които доброволно са се отказали да бъдат част от държавата ни съгласно доброволните изселнически спогодби от 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век, няма да могат да получат българско гражданство. Парламентът отхвърли на първо четене предложение на ДПС, което, според вносителите, премахвало дискриминационни текстове, предаде от парламента репортер на БНР.
Според вносителите, повече от 10 години след ратификацията на Европейската конвенция за гражданството, Законът за българското гражданство съдържа дискриминационни разпоредби, обявени за недопустими. ДПС предложиха синхронизиране на българското законодателство с европейските стандарти в производствата по българското гражданство и премахване на дискриминационното разграничаване на кандидатите по признака „национален или етнически произход“.
24bulgaria.com