Няма да се повишат цените от влизането в еврозоната

Няма да се повишат цените от влизането в еврозоната, заяви проф. Румен Гечев на дискусията „България в Еврозоната. Икономическата логика срещу митов

Няма да се повишат цените от влизането в еврозоната, заяви проф. Румен Гечев на дискусията „България в Еврозоната. Икономическата логика срещу митовете“. Тя бе организирана съвместно от лидера на ПЕС и ръководител на Делегацията на българските социалисти в ЕП Сергей Станишев и Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на Европейското международно движение.

Според проф. Гечев не може да се прави извод дали да влезем в еврозоната само по данните на икономическия растеж.

Той обаче подчерта, че страните от еврозоната две години след икономическата криза, са излезли от нея.

Проф. Гечев подчерта в презентацията си следните очаквани ефекти от влизането на България в Еврозоната:

1.Елиминирането на транзакционните разходи по покупко-продажбата на евро. Това спестява от 0.2 до 0.4% от БВП в зависимост от делът на външнотърговския оборот в БВП и степента на отвореност на икономиката.

    1. Възможност за пряка сравнимост на цените на стоките, продавани на вътрешния пазар спрямо тези продавани в други страни от Еврозоната.

 

    1. Намаление на цената на инвестиционния капитал в резултат от понижаване на кредитните лихви до равнищата на страните от Еврозоната. (В Гърция, лихвите по фирмените кредити спаднат с близо 4% след влизането й в Еврозоната. В Балтийските републики, Кипър и Словения снижаването е с около 1.5 %.)

 

    1. Привличане на повече преки и портфейлни чужди инвестиции поради значимо намаление на инвестиционния риск и подобряване на бизнес средата.