НСИ: Слабо нарастване на разходите за заплати с 3,4%

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 година общите разходи на работодателите за един отработен

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като това представлява рязко забавяне спрямо темповете на растеж от 10,2% през първото и от 9,9% през второто тримесечие.

Увеличаването на разходите за труд в услугите е с 4,3%, а в строителството с 3,2%, докато в индустрията има намаление с 0,6 на сто.

По икономически дейности през периода юли – септември 2020 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2019-а година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ – с цели 23,9%, в „Държавно управление“ – с 15,9% и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ с 8,1%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд пък е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – спад с 11,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4,2% и „Транспорт, складиране и пощи“ с 3,3%, тъй като тези сектори бяха едни от най-тежко засегнатите от първата вълна на коронавирусната пандемия и не успях да са възстановят преди да дойде втората Covid вълна през есента и началото на зимата.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 3,4% след растеж с 9,7% през второто тримесечие, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 3,9% след тяхно повишение с 10,9% през предходните три месеца.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2019 г. варират от повишение с цели 25,3% за сектор „Операции с недвижими имоти“ до спад с 12,0% за сектора „Култура, спорт и развлечения“.

COMMENTS

WORDPRESS: 0