НСИ: Свиване на инвестиционната промишлена активност през 2020 г. с 8,7 на сто

НСИ: Свиване на инвестиционната промишлена активност през 2020 г. с 8,7 на сто

Инвестиционната активност сред промишлените предприятия в нашата страна се сви през 2020 г. с 8,7% спрямо година по-рано, като се очаква нов спад на и

Инвестиционната активност сред промишлените предприятия в нашата страна се сви през 2020 г. с 8,7% спрямо година по-рано, като се очаква нов спад на инвестициите с 15,5% и през настоящата година вероятно с оглед на оставащото негативно въздействие на коронавирусната криза.

Това показват резултати от проведено през март проучване на Националния статистически институт сред промишлените предприятия относно тяхната инвестиционна активност, което включва както информация за реализираните от тях инвестиции през миналата година, така и за инвестиционните им планове за настоящата година.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2021 г. делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17,5% спрямо 2020 година, показва още бизнес проучването на НСИ.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при

което обаче се предвижда понижение от 13, 8% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31,1%), при които обаче се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15,8%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с предходната година.

COMMENTS

WORDPRESS: 0