НОИ отваря санаториумите на 1 юни. Кой има право на почивка без пари

Санаториумите на Националния осигурителен институт отварят врати на 1 юни, съобщиха от НОИ. Тогава започва изпълнението на програмата за проф

Санаториумите на Националния осигурителен институт отварят врати на 1 юни, съобщиха от НОИ.

Тогава започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г., от която ще могат да се възползват около 45 хил. души. Те са имащите право на 10-дневна програма в някоя от базите, разходите за която са покрити от държавното обществено осигуряване. Общата сума за целта е 20 103 061 лв.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и хора с лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Паричната помощ за човек включва:

– средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт;

– средствата за нощувки в размер на 18.00 (осемнадесет) лв. за една нощувка, без доплащане от правоимащите;

– частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 (седем) лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 7.00 (седем) лв. частична парична помощ за хранене.

Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, са публикувани в сайта на НОИ.

Бюджетът на програмата за 2019 г. също беше 20 103 061 лв. 44 791 души се ползваха парична помощ за профилактика и рехабилитация.

COMMENTS

WORDPRESS: 0