Новите мерки: Заведенията с вечерен час до 23:30, възрастните ще пазаруват само от 8 до 10 ч.

Новите мерки: Заведенията с вечерен час до 23:30, възрастните ще пазаруват само от 8 до 10 ч.

Възрастните да пазаруват само от 8 до 10 ч., единен вечерен час за заведенията в цялата страна и преустановяване на плановите операции са само част от

Възрастните да пазаруват само от 8 до 10 ч., единен вечерен час за заведенията в цялата страна и преустановяване на плановите операции са само част от мерките, които влизат в сила от 12 ноември със заповед на здравния министър Костадин Ангелов.

Преустановяват се присъствените учебни занятия (учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда се взема от министъра на образованието и науката.

Присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

Преустановява се присъственото обучение във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите.

Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

Въвеждат се „зелени коридори“ в магазините за хранителни стоки и аптеките за лица на и над 65-годишна възраст. Те ще могат да пазаруват само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително МОЛ-олове, само ако са придружени от техен родител или от друго пълнолетно лице.

Преустановява се провеждането на планов прием и планови операции в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Директорите на регионалните здравни инспекции определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция с COVID-19 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

COMMENTS

WORDPRESS: 0