Над 1 милион и 500 хиляди души в България живеят в бедност

Над 1,5 млн. души в България живеят в бедност и е необходимо да получават подпомагане. Сред тях са предимно възрастните и децата, съобщи Надежда Тод

Над 1,5 млн. души в България живеят в бедност и е необходимо да получават подпомагане. Сред тях са предимно възрастните и децата, съобщи Надежда Тодоровска – заместник-генерален директор на Българския червен кръст.

„Децата имат нужда от допълнително обгрижване, защото при тях също така доста уязвими се явяват обстоятелствата, че те посещават училище, не винаги родителите могат да осигурят храна, с която да помогнат на децата да се държат добре, не винаги могат да закупят всички учебници, които са необходими за обучението на тези деца.- Каза Надежда Тодоровска.

Застъпническата дейност и подпомагане на мигрантите е сред приоритетните дейности на Българския червен кръст. Предстои организацията да подготви стратегия за проблемите на мигрантите, допълни генералният директор на БЧК София Стоименова:

„Това, което ние правим е свързано със застъпническа дейност, с подпомагане на мигрантите, с предоставяне на различни услуги.“