Над половин милион българи са пробвали поне веднъж дрога

Над половин милион българи са пробвали поне веднъж дрога

Над половин милион българи или 11,2% от хората на възраст между 15 и 64 години са пробвали поне веднъж в живота си някакъв вид дрога. Данните са от пр

Над половин милион българи или 11,2% от хората на възраст между 15 и 64 години са пробвали поне веднъж в живота си някакъв вид дрога. Данните са от проучване, проведено през 2016, и са цитирани в доклада на министър Ананиев към Националната стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г. Проектодокументът е публикуван в сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.

Дялът на хората, употребяващи наркотици, сега е най-висок в сравнение с всички други предходни години, когато са правени проучвания, пише в доклада на министър Кирил Ананиев. През 2005 г. те са били 5,2%, през 2007 г. – 6,4%, през 2008 г. – 8,6% и през 2012 г. 8,3%. Увеличила се е употребата на всички наркотични вещества, включително и през последния месец.

Най-масово употребяваното наркотично вещество у нас е марихуаната. 8,1 % или между 337 900 и 416 585 души от анкетираните са го опитали поне веднъж в живота си. Хероинът все още е най-силно свързаният с проблемна употреба наркотик, но използването в последните години навалява.

На второ място по разпространение са веществата от групата на стимулантите: екстази – 2,1% (приблизително 78 688 – 115 718 души), амфетамини – 1,5% (приблизително 50 916 – 87 950 души), кокаин – 0,9% (приблизително 27 772 – 55 545 души) и метамфетамини – 0.3% (приблизително 4 629 – 23 144 души).

Хората на възраст между 15 и 34 години представляват около 81.5% от всички лица във възрастовия диапазон 15-64 години, които поне веднъж в живота си са употребили някакъв вид дрога. 26.2% от учениците от 9-ти до 12-ти клас също са пробвали поне веднъж някакво наркотично вещество.

За последните 30 дни само 0,1% от лицата на възраст 15-64 г. съобщават за употреба на психоторопни вещества. Намалява на броя на високорисково употребяващите опиоиди (хероин, метадон, морфин) и увеличаване на употребяващите стимуланти и канабис.

Новооткритите случаи на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици бележи тенденция за намаляване, сочи изследването. Броят на новорегистрираните ХИВ-серопозитивни през 2016 г. е 22 лица (10%), (през 2012 г. той е бил 41 (26%). Наблюдава се тенденция на леко увеличаване на броя на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици.

Увеличават се случаите на злоупотреба с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, което налага подобряване на мерките за контрол при изписването им. Нараства употребата на нови психоактивни вещества, известни като „дизайнерски наркотици“, посочват от здравното ведомство.

Тревожен факт е разпространението на наркотични вещества от ученици в училищна и извънучилищна среда. В подкрепа на дейността по намаляване на предлагането на наркотични вещества в Стратегията се планират редица дейности на национално ниво, подчертават от министерството.

COMMENTS

WORDPRESS: 0