Месечната издръжка на 4-членно семейство у нас достигна 2 242 лева

Издръжката на живот на човек от четиричленно домакинство /две деца и двама възрастни/ в края на 2015 година достигна 560,55 лева. За да покрива разход

Издръжката на живот на човек от четиричленно домакинство /две деца и двама възрастни/ в края на 2015 година достигна 560,55 лева. За да покрива разходите за храна, здравеопазване, образование и поддържане на дома, общите месечни разходи на домакинството трябва да са 2 242 лева, съобщи Виолета Иванова, изследовател от Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ. Иванова представи изследването на ИССИ за декември 2015 година. По думите на Иванова, в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава задържане на същите нива на издръжката на живота, а на годишна база се отчита намаление от 0,1 процента. Сред факторите, които водят до задържане на издръжката и годишен спад, е намалението на цените на петрола на международните пазари- с 43,4 процента, а в България намалението на цените на горивата за същия период е с 11,6 процента. Следствие от спада на цените на петрола е поетапното намаление на цените на природния газ, като в рамките на 2015 година намалението е 31 процента, каза Иванова. Тя допълни, че руското ембарго също е оказало натиск за низходящата динамика, както на международните борси, така и на вътрешните цени на селскостопанските продукти. От КНСБ отчетоха, че темпът на нарастване на работните заплати се задържа на ниски нива, а крайното потребление на домакинствата нараства едва с два процента /третото тримесечие на 2015 година/, след като през първата половина на годината поддържа низходящ тренд. Според лидера на КНСБ е притеснително, че все още 30 процента от всички домакинства в страната имат доход на човек от домакинството под прага на бедност. От КНСБ отчетоха обаче, че намалението на процента на хората, които живеят под прага на бедност, за едногодишна е с шест процента, което означава, че има тенденция на увеличение на заплатите. Броят на наетите на минимално възнаграждение достигна около 260 хиляди души, което е 11,8 процента, допълниха от КНСБ. Пламен Димитров заяви, че КНСБ очаква 10-15 процента увеличение на заплатите в частния сектор.

COMMENTS

WORDPRESS: 0