Командироват наши военни в Щаба на Нато в Румъния

Правителството допълни решението си от април т. г., с което беше одобрен проектът на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, Албания,

Правителството допълни решението си от април т. г., с което беше одобрен проектът на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, Албания, България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Полша, Испания, Турция, Великобритания и САЩ и Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа за създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток”. Изграждането на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток” със страна домакин Румъния е една от мерките за адаптиране на НАТО, залегнала в Плана за готовност за действие на НАТО, утвърден на Срещата в Уелс през 2014 г. Щабът ще предостави на Алианса способности за командване и управление на национални и съюзнически сили до ниво дивизия в югоизточната част от зоната на отговорност на Върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на сили на Алианса в България и Румъния. Общо 10 длъжности в Щаба ще бъдат заети от български военнослужещи. Днешното решение създава възможност те да бъдат командировани в Румъния преди ратификацията на Меморандума.

COMMENTS

WORDPRESS: 0