Карантинираните могат да гласуват и на стълбите пред дома си

В дома или пред входа на избирателя, ако е под карантина или в изолация заради Ковид 19, са вариантите за гласуване с подвижните избирателни урн

В дома или пред входа на избирателя, ако е под карантина или в изолация заради Ковид 19, са вариантите за гласуване с подвижните избирателни урни. 

Това се посочва в решение на Централната избирателна комисия за гласуването, осигурено от Подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на хората с трайни увреждания, поставените под задължителна карантина или задължителна изолация.

Гласуването на избирател с трайно увреждане се извършва в дома му. Ако лицето е поставено под задължителна карантина или изолация, при възможност, вотът се подава пред входа на жилището.

От ЦИК са описали детайлно и етапите на гласуване:

Подвижната избирателна кутия се поставя на достъпно и видно място в дома на избирателя.

Членовете на ПСИК сверяват данните от документа за самоличност на избирателя с тези от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписват ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Избирателят получава от член на ПСИК химикалка, пишеща със син цвят, и бюлетина, която се откъсва от кочана пред него, след което се сгъва и подпечатва на едно място на гърба от члена на ПСИК при предаването й.

След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетината по указания начин и я подава на членовете на комисията. Член на ПСИК поставя втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва отрязъка с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия. Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа забележки на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване.

В помещението с избирателя не могат да присъстват други лица. Изключения се правят, когато избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител, посочен от избирателя. Членовете на ПСИК не могат да бъдат придружители.

При гласуването с придружител се прилагат общите разпоредби при гласуването с придружител в СИК – точка 6, раздел ІІІ „Изборен ден“, от Методическите указания за СИК.

Членовете на ПСИК посещават избирателите по домовете им до изчерпването им в списъка, но не по-късно от 20.00 часа, а когато в 20.00 часа има непосетени избиратели – гласуването продължава, но не по-късно от 21.00 часа.

В случай че избирател не бъде открит на заявения от него адрес, в графа „Забележки“ на списъка за гласуване срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и списъкът се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията.

След приключване на гласуването отворът на подвижната избирателна кутия се залепва с хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 часа. Хартиената лента се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията, и се подпечатва с печата на комисията. След това кутията се връща в помещението, осигурено от кмета на общината. Броенето на гласовете започва в 20.00 часа, съответно 21.00 часа.

Членовете на ПСИК могат да гласуват с подвижна избирателна кутия след дописване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

В списъка за гласуване не се допуска вписване на други избиратели извън вписаните в него при предаването му и дописаните членове на ПСИК.

Преброяването на гласовете и попълване на протокол на СИК се извършва в помещението, определено със заповед на кмета на общината.

За преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа и материали от ПСИК на РИК се прилагат съответните правила от Методическите указания за СИК за гласуване с хартиени бюлетини.

COMMENTS

WORDPRESS: 0