Инспекцията по труда погна капанчетата по морето

Инспекцията по труда погна капанчетата по морето

Eкипите на Инспекцията по труда по черноморските ни курорти се подсилват с командировани инспектори от други области на страната с цел засилване на ко

Eкипите на Инспекцията по труда по черноморските ни курорти се подсилват с командировани инспектори от други области на страната с цел засилване на контрола по време на активния летен сезон, съобщават от ведомството.

Обектите със сезонен характер се проверяват активно от началото на юни, но от инспектори по труда от областните дирекции. През месеците юли и август по традиция те се подсилват с допълнителни екипи от други области предвид ръста на наетите и на обектите на контрол.

По данни на НСИ за 2018 г. наетите в областите с морски курорти са се увеличили с почти 33 000 души през м. юли спрямо м. април.

Обектите със сезонен характер са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането.

Поради краткостта на заетостта нерядко не се инвестира и в безопасни условия на труд. Изграждането за кратко време на сезонни преместваеми обекти също крие сериозни рискове за живота и здравето на работещите. Именно при изграждането на такъв обект в самото начало на сезона загина работник в следствие на поражение от електрически ток.

При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, законосъобразното наемане на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

COMMENTS

WORDPRESS: 0