Износът на България през 2017 г. расте, достига 25,800 милиарда евро

Износът на България през 2017 г. достига сумата от 25 млрд. и 800 млн. евро. Само за година се отчита увеличение в размер на 2 млрд. 700 млн. евро,

Износът на България през 2017 г. достига сумата от 25 млрд. и 800 млн. евро. Само за година се отчита увеличение в размер на 2 млрд. 700 млн. евро, показват данните на БНБ. Така, например, през декември от България са изнесени стоки за 2,1 млрд. евро, което е 3,6% годишен ръст, предава ТВ Европа.

Вносът за 2017-та възлиза на 27 млрд. и 800 млн. евро, като годишният му ръст е 15,7% или 3,8 млрд. евро. За сравнение импортът от януари до декември 2016 г. намалява на годишна база с 1,8%.

Салдото по услугите за миналата година е положително и е в размер на 2 млрд. 982 млн. евро. През 2016 година то също беше на плюс с 3,092 млрд. евро.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. достига 901 млн. 900 хил. евро. За сравнение – година по-рано сумата е 660 млн. евро.

За 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1 млрд. 980 млн. евро, сочат още данните на централната банка. За сравнение 2016 г. също завърши с излишък от 2,561 млрд. евро.