Жертвата и престъпникът да могат да се споразумяват при определени условия, предлага Министерството на правосъдието

Жертвата и извършителят на престъплението да могат да се споразумяват и това да води до освобождаване от наказателна отговорност. Това е едно от предл

Жертвата и извършителят на престъплението да могат да се споразумяват и това да води до освобождаване от наказателна отговорност. Това е едно от предложенията на Министерството на правосъдието (МП) за промяна в Наказателно процесуалния кодекс (НПК), съобщава „24 часа”. Споразумение (медиация) ще се прави само при леки престъпления – умишлени, за които се предвиждат до 3 г., и непредпазливи, които се наказват с до 5 г. затвор. Другите условия са щетите да са възстановени и извършителят да не е осъждан. Промяната ще важи и за непълнолетен, извършил кражба или повредил имущество. Сделка няма да се прави, ако е причинена тежка телесна повреда или смърт или виновният има и други престъпления.
Проектът предвижда да се увеличат правата на пострадалите и на техните близки – да получават информация, подкрепа и защита. Въвежда се нов текст, който гласи, че при насилствена смърт за пострадал се приема съпругът, човекът, с когото жертвата е живяла във фактическо съжителство, братя, сестри, родители, деца.
Пострадалите ще бъдат разпитвани от разследващ от същия пол, няма да се допуска пряк контакт между него и подсъдимия. Децата свидетели ще бъдат разпитвани в специални помещения – т.нар. сини стаи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0