ЕК прогнозира: 7,2% спад на БВП, 7% безработица в България

Дълбока и неравномерна рецесия и несигурно възстановяване - така звучи обобщено пролетната икономическа прогноза на европейската комисия за съюз

Дълбока и неравномерна рецесия и несигурно възстановяване – така звучи обобщено пролетната икономическа прогноза на европейската комисия за съюза.

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще се наблюдава рецесия от историческа величина, смята Комисията.

Очаква се икономиката на ЕС да се свие със 7,5 % през 2020 г. и да отбележи растеж от около 6 % през 2021 г. В сравнение с есенната икономическа прогноза от 2019 г. прогнозите за растеж на ЕС и еврозоната са с около девет процентни пункта по-ниски.

За България пролетната икономическа прогноза за 2020г. предвижда 7,2% спад на реалния БВП, 18% намаление на инвестициите и 7% безработица.

Предвид че пандемията засегна всички държави членки, сътресението в икономиката на ЕС е симетрично, посочват от Комисията. Очаква се обаче както спадът в производството през 2020 г., така и степента на възстановяване през 2021 г., да се различават значително. Икономическото възстановяване на всяка държава членка ще зависи не само от развитието на пандемията в съответната държава, но и от структурата на нейната икономика и от способността ѝ да реагира с водещи до стабилизиране политики. Динамиката на възстановяването във всяка държава членка ще се отрази също така на степента на възстановяване на останалите държави членки, се посочва в анализа.

Очакванията са безработицата да се увеличи, въпреки че мерките на политиката би трябвало да ограничат покачването ѝ.

И още: очаква се тази година потребителските цени да спаднат значително поради намаляването на търсенето и резкия спад на цените на петрола, като взети заедно те би трябвало да компенсират повече от достатъчно изолираните случаи на увеличение на цените в резултат на прекъсвания на доставките, свързани с пандемията, пише в прогнозата на ЕК.

– Решителните мерки на политиката ще доведат до по-голям бюджетен дефицит и държавен дълг.

Пролетната прогноза се характеризира със степен на несигурност, която е по-висока от обичайната. Тя се основава на набор от допускания относно развитието на пандемията от коронавирус и свързаните с нея противоепидемични мерки. Прогнозата се основава на допускането, че ограничителните мерки ще бъдат постепенно преустановени от месец май нататък. Рисковете във връзка с тази прогноза също са изключително големи и са свързани с влошаване на прогнозните стойности.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде лятната междинна икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква да бъде публикувана през юли 2020 г. Тя ще обхване само растежа на БВП и инфлацията. Следващата пълна прогноза ще бъде представена през ноември 2020 г.

COMMENTS

WORDPRESS: 0