ЕК и правителството обмислят „социален пакет“ за енергийно бедните

Краткосрочни и дългосрочни са мерките за намаляване на енергийната бедност, които подлежат на обсъждане. Това заяви заместник-министърът на енергети

Краткосрочни и дългосрочни са мерките за намаляване на енергийната бедност, които подлежат на обсъждане. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на конференция за енергийната бедност.

Решение той вижда в енергийната ефективност, която намалява разходите на потребителите за енергия, като дългосрочна мярка с дългосрочен ефект.

Иначе сме сочени за добър пример за ниво на възобновяема енергия (ВЕИ). Около 19% е делът на ВЕИ у нас, което ни поставя на челните места.

Всяка страна трябва да използва потенциала си спрямо спецификите си.

Министерство на енергетиката планира проект за оползотворяване на хидропотенциала на ВиК дружествата. Все още не оползотворяваме възможностите на геотермалната енергия, според заместник-министъра. Амбиция е и въвеждането на нещо иновативно за България – сгради с нулево потребление на енергия.
Енергийното ведомство иска да интегрира у нас сграда, чиито 50% от енергията да се произвежда от нея.

Жечо Станков иска още да сме енергийно модерни чрез подобни иновативни проекти.

Енергийната ефективност е най-устойчивият инструмент срещу енергийната бедност, смята Таня Христова, кмет на Габрово. Това е мярка и за по-чист въздух. Според Христова местните власти имат възможност за прилагане на лостове в областта. Кметицата обаче е категорична, че в този процес трябва да участват и гражданите. Механизмите за финансова подкрепа трябва да са насочени към местните власти, категорична е Таня Христова. Във всяка мярка за енергийна ефективност има икономическа логика, заяви още тя.

Меган Ричардс от ГД „Енергетика“ на ЕК изтъкна, че 80% от жителите на ЕС живеят в градовете. България е в дъното по отношение на темповете, с които се развива чистата енергия, каза тя. Общността е за конкуренция и сигурност на доставките на енергия. Конкуренцията намалява цените за потребителите, както обясни Ричардс.
Пакетът за енергийния съюз ще има отражение върху всички европейци. Директивата за енергийната ефективност въвежда мерки за енергийната бедност. ВЕИ в момента са доста по-конкурентни според Меган Ричардс.

Конкуренцията на пазара го прави гъвкав, подчерта оше Ричардс. Това водело до по-ниски цени за потребителите. С правителството се обсъжда механизъм за поносими цени за уязвимите групи, като тези цени трябва да се определят на пазарен принцип. Ако повече от 10% от разходите отиват за енергия, това означава енергийна бедност, както посочи Меган Ричардс като поясни, че ние сме енергийно бедна държава. Тя акцентира и на дигитализацията в енергийния сектор, която имала потенциал да намали цените. Иначе ЕК иска до 2039 делът на ВЕИ да е 27%.