Евростат: Потреблението в България е под средното в ЕС

Евростат: Потреблението в България е под средното в ЕС

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2020 година ФИП на човек от населението в Е

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2020 година ФИП на човек от населението в ЕС, изразено чрез стандартите на покупателната способност (СПС), варира от 61 процента до 131 процента от средното за Евросъюза, сочи предварителна оценка на Евростат.

Според статистиката ФИП варира от 39 под средното в България до 31 над средното в Люксембург.

През 2020 година девет страни членки са били с ФИП на човек от населението над средното европейско равнище. Най-високо е било то в Люксембург (31 на сто над средното), следван от Германия (+23 на сто) и Дания (+21 на сто). Равнищата в Нидерландия, Австрия, Финландия, Белгия, Швеция и Франция са между 5 и 20 на сто от средното в ЕС.

В тринайсет страни членки ФИП на човек е било между средното за ЕС и 25 процента по-малко. В Кипър, Литва и Ирландия нивата са били с 10 процента и по-надолу от средното за ЕС. В Испания, Чехия, Португалия, Малта, Полша и Словения равнището е било между 11 и 20 процента под средното. В Румъния, Естония и Гърция показателят е бил между 21 и 25 процента под средния в ЕС.

Пет страни членки са с ФИП на човек от населението от 25 процента и повече под средното за ЕС. В Словакия, Латвия, Унгария и Хърватия този процент е между 25 и 35 под средното, а в България е 39 процента под средното в ЕС.

COMMENTS

WORDPRESS: 0