До Гергьовден работим за държавата

До 6 май ще работим през настоящата 2016 г., за да си платим данъците към държавата. Това съобщават от Института за пазарна икономика. Икономистите об

До 6 май ще работим през настоящата 2016 г., за да си платим данъците към държавата. Това съобщават от Института за пазарна икономика. Икономистите обясняват, че образно казано това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Този ден по света е известен като Tax Freedom Day. У нас се нарича Ден на свобода от правителството. Датата на този ден е символична. Тя показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано, обясняват от Института за пазарна икономика. Икономистите констатират устойчива тенденция през последните години. Тя се изразява в това, че датата идва все по-късно. Според експертите това означава, че реално изземваното от данъкоплатците нараства. Процесът бил съпроводен и с увеличаването на бюджетния дефицит след 2013 години. Той предполагал и т.нар. дни за отработване. Икономистите обясняват, че това са дните, които в бъдеще ще трябва да изработим, за да попълним текущата дупка в бюджета. Близо 8 дни за отработване ще останат през 2016 година. Над 7 млрд. лв. е натрупаният само за последните три години (2014-2016) бюджетен дефицит. Това се равнява на пълен месец, в които данъкоплатците трябва да работят само за държавата. От Института за пазарна икономика обясняват, че методологията за пресмятането на символичната дата – Деня на свобода от правителството, е сравнително проста. Съпоставяли се приходите в консолидирания бюджет на държавата спрямо Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. В приходите не се включват помощите. Използват се само официални данни или прогнози на правителството. Икономистите посочват, че взимат приходите, а не разходите, тъй като именно те показват какво се изземва от гражданите и бизнеса през текущата годината. Помощите не се включват, тъй като те не идват директно от джобовете на българските данъкоплатци – основно това са европейски средства. Средно по 241 млн. лв. за един календарен ден ще изработят българите през 2016 г., измерено чрез очаквания БВП, който е заложен в Бюджет 2016 г. Специалистите са изчислили, че това означава, че през тази година ще са необходими малко над 126 дни, за да се изработят предвидените над 30 млрд. лв. национални приходи в бюджета. Дните за отработване се появяват заради заложения дефицит от 1,8 млрд. лв. по консолидираната фискална програма. Икономистите обръщат внимание на това, че данъчната тежест в България е различна за всеки. Голямата тежест падала върху раменете на работещите българи, които плащат своите данъци – те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, тоест пълнят хазната с ДДС и акцизи. За тези, които могат да бъдат определени като „средна класа”, денят на свобода от правителството може да настъпи дори през лятото. За тези, които не работят или работят „на сиво”, денят на свобода от правителството идва много по-рано. 35 дни ще бъдат отделени тази година, за да попълним приходите от ДДС. Над 19 дни пък ще са нужни за приходите от акцизи. 30 дни ни трябват за осигуровките – 21 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. За 12 дни ще бъдат попълнени приходите от подоходните данъци. Близо 8 са ни необходими за тези от корпоративни данъци. За да платим държавните и общински такси трябва да работим други 8 дни, обясняват още от Института за пазарна икономика.

COMMENTS

WORDPRESS: 0