Депутатите премахнаха ДДС-то върху дарените храни и хранителни стоки

Парламентът премахна ДДС върху дарените храни и хранителни стоки. Това стана с приети на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойн

Парламентът премахна ДДС върху дарените храни и хранителни стоки. Това стана с приети на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които следва да влязат в сила от 1 януари 2017 година. Общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не трябва да надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата. Храните не трябва да са с изтекъл срок на годност. Информация за сроковете, от и до които могат да се даряват храните, се утвърждава от министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и ще бъде публикуван на интернет-страниците на Министерството на земеделието и храните и БАБХ. С приетите промени се въвеждат и допълнения в Закона за храните, с които се регламентират хранителното банкиране и разрешенията за оператор на хранителна банка.

COMMENTS

WORDPRESS: 0