Данъчните ще звънят на мобилен телефон, ако блокират нечия сметка

Данъчните вече може да ни предупреждават, че ще блокират банковите ни сметки или заплатата ни заради просрочени дългове към хазната, с обаждане по моб

Данъчните вече може да ни предупреждават, че ще блокират банковите ни сметки или заплатата ни заради просрочени дългове към хазната, с обаждане по мобилния телефон или със съобщение на посочена от нас електронна поща. Това гласят промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които влязоха в сила от началото на 2016 г. Ако данък не бъде платен в срок, преди да се пристъпи към принудително му събиране, от НАП може да уведомяват длъжника и с посещение на място или по друг подходящ начин, гласят новите текстове в ДОПК. Отпадна изискването от НАП да изпращат писмени покани за доброволно плащане на задължението в 7-дневен срок. Ако просроченото задължение е над 5 000 лв., от НАП могат да уведомят за длъжника всички органи, които дават лицензи и разрешителни. Така редица държавни и общински органи може са отказват издаването на разрешителни на длъжници. С промените в ДОПК обаче отпадна възможността данъчните да искат от МВР да отнеме задграничния паспорт на длъжника и да забрани страната да напуска самия длъжник или членовете на управителните му органи, ако става въпрос за фирма. Тази възможност беше премахната, защото и без задграничен паспорт всеки може да пътува в страните от ЕС само с лична карта.
С промените в ДОПК се нанася и удар върху фирми, които не си плащат данъците, за директори в тях се назначават подставени лица без никакво имущество, а реално фирмата се ръководи от организатор на схеми за източване на хазната. С промените в ДОПК, ако управител, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник укрие факти от НАП, които е бил длъжен да обяви и в резултат не могат да бъдат събрани налозите, или продаде имущество на фирмата на цени под пазарните, той също отговаря за несъбраното задължение. Проверките на НАП във фирмите ще продължават до 6 месеца, гласят още промените в ДОПК. Ако този срок не е достатъчен, проверката може да се удължи само с още 6 месеца. Гражданите и фирмите пък вече може да дават достъп на банките до данъчното си досие. Така банките лесно може установяват какви са доходите и печалбите на клиентите им, които искат заеми, като погледнат в данъчно-осигурителната им сметка.

COMMENTS

WORDPRESS: 0