Ваксините срещу COVID-19 и сърдечно-съдовите заболявания

Ваксините срещу COVID-19 и сърдечно-съдовите заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. В България на всеки трима души двама умират от такива заб

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. В България на всеки трима души двама умират от такива заболявания, които включват инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност и др.

Всички проучвания, проведени до момента, показват, че COVID-19 протича по-тежко при хора със сърдечно-съдови заболявания. Тъй като коронавирусната инфекция може да атакува директно сърцето, при тези пациенти често се развиват усложнения. Някои от тях са свързани с възпаление на сърдечния мускул (вирусен миокардит) или на перикарда (външната обвивка на сърцето) като вирусен перикардит. При нарушения в съсирването на кръвта при тези пациенти е възможно да се стигне и до миокарден инфаркт, до запушване на коронарен съд, защото коронавирусът улеснява образуването на тромби.

Най-честите нововъзникнали сърдечно-съдови усложнения вследствие на COVID-19 са:

– ритъмни нарушения на сърдечната дейност – при 15 до 20 % от пациентите;
– венозни тромбози – при до 30 % от пациентите;
– неголеми перикардни изливи – при около 20 % от пациентите;
– артериални тромбози – при 3 % от пациентите;
– миокардно засягане, открито само с лабораторни методи (hsTnI, CRK, CRK-MB) – при до 1/3 от пациентите;
– миокардит с тежка сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок – при до 1 % от пациентите.

Важно е да се знае, че при немалък процент от пациентите със сърдечно-съдови заболявания се наблюдава и по-висока вероятност от летален изход в хода на COVID-19. Ето защо, както и на базата на данните до момента за влиянието на коронавирусната инфекция върху тези пациенти, големи международни организации, сред които Американската сърдечна асоциация и Американският колеж по кардиология препоръчват приоритетна ваксинация на пациентите с напреднали сърдечно-съдови заболявания. Направените досега изследвания категорично сочат, че имунизацията на тези хора с одобрените до момента в ЕС ваксини срещу COVID-19 им осигурява надеждна защита от по-тежко протичане на заболяването.
Според Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“ към министъра на здравеопазването е препоръчително ваксинацията да бъде приоритетна при следните пациенти:

– със сърдечна недостатъчност – клас III и IV по NYHA;
– с исхемична болест на сърцето – триклонова болест или стеноза на ствол, както и пациенти със стенокардия;
– с пулмонална хипертония и NYHA клас III или IV;
– със скорошна, непланова хоспитализация по повод сърдечно-съдово заболяване;
– с напреднала периферно-съдова болест;
– с вродени сърдечни заболявания в зряла възраст, клас C и D;
– с повече от два, неконтролирани рискови фактора за сърдечно-съдови заболявания (артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване).

Най-подходящото време за ваксиниране на хората със сърдечно-съдови заболявания е сега, през летните месеци, когато темпото на разпространение на инфекцията е относително бавно. Така, през зимата, когато вероятността за нова вълна е по-висока, те ще бъдат по-защитени.

Препоръчително при хората с тежки сърдечно-съдови смущения преди ваксиниране да се направи консултация с лекар-специалист по кардиология, който да прецени състоянието им, тъй като всеки случай е индивидуален.

COMMENTS

WORDPRESS: 0