Бюджетът на държавата с над 1 млрд. лева излишък

В края на септември бюджетът на държавата е с 1.071 млрд. лв. излишък (0.8% от БВП), показват предварителните данни на Министерството на финансите. Пр

В края на септември бюджетът на държавата е с 1.071 млрд. лв. излишък (0.8% от БВП), показват предварителните данни на Министерството на финансите. Предходният месец август излишъкът бе 880 млн. лв. Припомняме, че след актуализацията на бюджета, направена от 46-то Народно събрание, държавната хазна трябва да завърши годината с дефицит от 3.6% от БВП или 4.7 млрд. лв. За поредна година се очертава скоростно харчене на огромна сума публични средства в последните месеци на годината.

За деветте месеца на годината постъпленията в хазната са 37.8 млрд. лв. Това е с 5.4 милиарда повече спрямо година по-рано.

Приблизително с толкова нарастват и направените разходи за януари-септември – те достигат до 36.73 млрд. лв.

Най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи, посочва финансовото министерство. За пенсии са изразходени близо 950 млн. лв. за добавките от 50 лева за месеците от януари до септември. Влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и увеличението от месец юли 2021 г. При здравноосигурителните разходи нарастването е свързано с борбата с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на извънредната епидемична обстановка – разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане за поставяне на ваксини, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв. и други. Принос за нарастване на разходите за субсидии за бизнеса по мерките „60/40“, „80/20“, „Запази ме“, подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия и други.

Към края на август, за когато има окончателни данни, фискалният резерв е бил 9.45 млрд. лева.

COMMENTS

WORDPRESS: 0