БНБ с пакет от мерки за 9.3 млрд. лева срещу пандемията от COVID-19

Българска народна банка предлага пакет от мерки за 9.3 млрд. лева във връзка с пандемията от COVID-19, стана ясно от прессъобщение на БНБ.  Мер

Българска народна банка предлага пакет от мерки за 9.3 млрд. лева във връзка с пандемията от COVID-19, стана ясно от прессъобщение на БНБ. 

Мерките целят да се запази устойчивостта на банковата система и да се засили нейната гъвкавост от негативните ефекти на пандемията от коронавирус върху гражданите и фирмите.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, както следва:

– Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лева.

– Отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0,7 млрд. лева.

– Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лева чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

БНБ ще приложи и допълнителни мерки, с които да гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, налично-паричното обръщение, платежните системи и банковия надзор, добавиха от банката.

От БНБ увериха, че са в постоянен и активен контакт с Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка.

„БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако се наложи“, подчертаха от банката.

От банката призоваха за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да разрушат финансовата система на държавата.

COMMENTS

WORDPRESS: 0