Балансиран бюджет 2020 – без дефицит или излишък

Новият държавен дълг, който може да бъде поет догодина е 2,2 милиарда лева, става ясно от проектобюджета за 2020 година, публикуван на сайта на финанс

Новият държавен дълг, който може да бъде поет догодина е 2,2 милиарда лева, става ясно от проектобюджета за 2020 година, публикуван на сайта на финансовото министерство. Само за сравнение – тази година ограничението беше един милиард, а финансовото министерство се възползва от правото си да го вземе заради сделката с изтребителите.

Също така догодина правителството може да поема и погасява дълг, като е важно в края на годината той да не надвишава 23,100 млрд. лева. Това прави под 20 % от брутния вътрешен продукт (БВП) за догодина, с което се продължава тенденцията за намаляване на общата задлъжнялост на страната ни.

От есенната прогноза на финансовото министерство вече се знае, че тази година икономиката ще отбележи ръст от 3,4%, а от догодина и в следващите няколко – с по 3,3 на сто. Инфлацията ще е малко над два процента.

За първи път от много години насам бюджетът за 2020 година е планиран да бъде балансиран – т.е. без дефицит или излишък. Планирано е да се съберат и да се изхарчат по 46,826 млрд. лева. Няма промяна в размера на данъците върху доходите, този за фирмите и този върху добавената стойност.

Приоритетите на Бюджет 2020 са: образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

По отношение на пенсиите се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. „швейцарско правило“ на чл. 100 от КСО).

По отношение на политиката на доходите в проектобюджета е заложено увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г., както и увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения в бюджетния сектор.

Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. – 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.

Месечните помощи за отглеждане на дете за семействата, които имат право на това, са по 40 лева за едно дете, 90 лева – за две и 135 лева за три.

В сектор „Образование“ ще продължи реализацията на мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

Първият прочит на текстовете сочи, че финансовото министерство е определило повече пари за общините, но и разчита на правото им сами да определят размера на местните данъци и такси. Премахнат е изравнителният компонент при субсидиите за зимно поддържане и снегопочистване.

Проектобюджетът за 2020 година трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Преди това трябва да бъде разгледан на заседание на съвета за тристранно сътрудничество, като социалните партньори трябва да имат три работни дни, за да изготвят становищата си по него. Също така финансовата рамка трябва да бъде одобрена от кабинета.

*Източник: http://iconomist.bg/

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0