АДФИ: Частният хазарт е плащал значително по-малко такси от тотото за едни и същи игри

В периода 2014 - 2019 г. Държавната комисия по хазарта е събирала по различен начин таксите от Българския спортен тотализатор и частните хазартн

В периода 2014 – 2019 г. Държавната комисия по хазарта е събирала по различен начин таксите от Българския спортен тотализатор и частните хазартни оператори за един и същ вид игри, без да се знае на какво се дължи това, обяви директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция Георги Начев.

По-рано днес стана ясно, че и прокуратурата, и АДФИ проверяват Държавната комисия по хазарта.

Проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция обхваща работата на комисията от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г. и е по разпореждане на министъра на финансите.

За посочения период приходите от такси са повече от 500 млн. лева, съобщи Георги Начев.

Видно от Закона за хазарта, държавната такса за моментна лотария следва да бъде в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра. От представените регистри, справки и декларации е установено, че единственият оператор, който заплаща държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра, е държавното предприятие „Български Спортен Тотализатор“ – констатират от АДФИ.

Останалите лицензирани оператори за същата хазартна игра заплащат държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на събраните такси и комисионни за участие, съгласно утвърдените от ДКХ правила. Установява се фактически, че за една и съща хазартна игра „Моментна лотария“ се заплащат формирани по различен начин държавни такси, обясниха от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Ако останалите оператори са плащали за моментната лотария по начина, по който Българският спортен тотализатор е плащал, то сумата от такси е щяла да бъде с около 210 милиона лева повече, подчерта Георги Начев.

COMMENTS

WORDPRESS: 0