дом Скандали Скандално! „Шпиономания“ тресе ръководството на Агенцията по вписвания

Скандално! „Шпиономания“ тресе ръководството на Агенцията по вписвания

1992
0
ДЯЛ

Служителите трябвало да следят за здравословното състояние на колегите си и да докладват на шефовете

Нов пореден скандал, свързан с незаконно заключване в кабинета на изпълнителния директор на служебни досиета и разследване на служители, излезли в болничен, заради нетрудоспособност, се завихри в Агенцията по вписванията. Сигналът е подаден от бивш директор в дирекция „Длъжностни лица по регистрация”. Извършената проверка от Инспектората към Министерството на правосъдието потвърди достоверността на жалбата. С констатациите вече е запознат и министърът на правосъдието.
Докладът от проверката бе предоставен за справка и ползване от 24bulgaria.com. Документът носи подписа на Веселин Войнов, главен инспектор в инспектората.
От изложението от 10 страници за пореден път лъсват „ порочни практики” в най-важната структура на министерството, която съхранява историята на фирмите и имотното състояние на гражданите.
В обемната документация се съдържа информация за скандални действия, предприети от страна на изпълнителния директор на АП Зорница Даскалова. А именно – обжалване на болничните листи на служителите, отправени заплахи към длъжностни лица по регистрация,” че ако не изпълняват разпорежданията й ще хвърчат”, а самата директорка се самоназначила за председател на конкурсни комисии, което лишава участниците от възможността да обжалват.
Почти като в сюжет за криминален филм се вписва „въведеният от изпълнителния директор административен подход” да съхранява служебните досиета на ръководния състав на Агенцията – директори на дирекции, директори на регионални дирекции в страната и началници на отдели в кабинета си . Според вътрешните разпоредби в АП, както и във всяка фирма, компания и предприятие се съхраняват в Отдел „Човешки ресурси”.
„По повод извършваната проверка от Инспектората по сигнал следва да отговорите на въпроса : каква е причината служебните досиета да се съхраняват във Вашия кабинет”?, това е попитал главният инспектор Веселин Войнов в писмо до ръководителя на АП.
В отговор Даскалова обяснява, че досиетата „ са временно взети с оглед запознаването на ръководителя с кадровото минало на служителите”. Според нея, така не се нарушавали установените вътрешни правила на АП.
„Изумен съм от тази иновация в АП. Вместо да създаде добра организация и да се справи с огромните опашки пред Агенцията, г-жа Даскалова разгръща досиетата на колегите си като художествена литература. И така си уплътнява осемчасовия работен ден по трудов договор”, заяви източник на 24bulgaria.com от ВСС. Явно големите опашки изобщо не я притесняват, както и създадената лоша репутация на АП през последните години”, коментира юристът. Той бе категоричен, че съхраняването на трудовите досиета в кабинета на директора спъва сериозно работата на служителите от Отдел „Човешки ресурси и протокол”, които няма как да изпълняват оперативните си задачи. Похватът на Даскалова относно заключването на досиетата в кабинета й носел доста подозрения.
„Всички над 450 служители в АП са скандализирани и шокирани от нововъведението на Даскалова да обжалва пред НОИ болничните им листове. Това е гавра и обида към нас от страна на работодателя”, сподели висопоставен служител. Той уточни, че акцията по обжалването на болничните била в ход още от самото назначение на Даскалова през лятото на миналата година. А за тази самодейност трябвало да бъде уведомен задължително и министърът на правосъдието.
Сайтът разполага със „ скандалната заповед”. Този документ задължава „всички преки ръководители да оказват необходимото съдействие на работещите в „Човешки ресурси” при извършване на проверки на болнични листове”. Освен личното си впечатление за състоянието на служителите, същите следва да споделят и наблюденията на колегите им, чиито работни места са до техните, както и да предоставят всяка друга информация, която позволява да бъде съставена преценка за наличието или липсата на заболяване, точно и ясно е записано в нареждането на работодателя.
„Трябваше да докладваме в отдел „ЧР” как изглеждаше лицето на колегата преди да излезе в отпуск за временна неработоспособност и дали е имал видими симптоми на заболяването, посочено в диагнозата от болничния лист”, жалваха се служители, огорчени от установената практика.
Наша проверка откри и други скандални документи, разкриващи аферата с болничните в АП. С докладна записка началникът на отдел „ЧР” Мария Везиева докладва на работодателя си, че е извършила проверка на два болнични листа на длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър в дирекция „Длъжностни лица по регистрация”. Името на служителя се пази в редакцията .
По случая била изискана информация и от прекия ръководител, в съответствие със заповедта на изпълнителния директор. От отговора обаче не можело да се направи преценка относно наличието или липсата на заболяване на служителя.
Прекият ръководител се противопоставя на въпросната заповед с аргумента, че в юридическите факултети не се изучава медицина, поради което дори и добити „лични впечатления за състоянието на служителя” биха били субективни и без опора от медицинска гледна точка.
Мнението на началника е, че данните за здравословното състояние на едно лице са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и действия, извършени от некомпетентно лице в разрез със закона са укорими.
Наш източник от ВСС бе категоричен по въпроса как служители на АП следят здравословното състояние на колегите си и след това докладват на работодателя.
„Тъжно и жалко е служители да бъдат притискани да влизат в ролята на шпиони и да дебнат колеги. Това не влиза в служебните им задължения, нито в длъжностните им характеристики. Така се сеят раздори в един екип, поощрява се клюката, интригата. Не морално е такова поведение на работодател”, коментира той.
„От така изложените факти и обстоятелства настоящата проверка счита твърденията, изложени в сигнала, за основателни в по-голямата им част”, е записано в доклада на проверяващите инспектори. Дадени са задължителни указания – служебните досиета на служители в АВ да се съхраняват в звеното, обслужващо човешките ресурси, а създадената практика от изпълнителния директор с обжалването на болничните, да се преустанови.
Предложението на инспектор Войнов от Инспектората към Министерството на правосъдието да се потърси дисциплинарна отговорност на Зорница Даскалова, изпълнителен директор на АВ на основание Кодекса на труда.
24bulgaria.com
Малена Трифонова