дом Скандали Над 1,2 млн. лева платил Технически университет – Варна за нарушения на...

Над 1,2 млн. лева платил Технически университет – Варна за нарушения на проф. Овид Фархи

304
0
ДЯЛ

След неуспеха на шумната кампания по оклеветяването на проф. Василев за плагиат и заключението на прокуратурата, че подадените сигнали от Фархи са неоснователни, бившият ректор на ТУ-Варна е започнал нова атака.

Все още се чака решението на компетентните органи за мерките, които ще бъдат предприети по отношение на Фархи. Междувременно той работи на пълни обороти срещу университета, чийто ректор беше.

От приемането на новия Закон за висше образование през 1995г., където се казва, че „държавата разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето образование и гарантира академичната автономия на висшите училища“, университетите са обект на особено внимание, предвид факта, че са една от малкото институции, върху които политическите партии нямат пряко влияние, и на които академичната автономия дава възможност за самостоятелно управление. Това обуславя и значимостта на ректора за развитието на висшето училище.

Като втори по значимост сред техническите висши училища в страната, университетът с най-голям академичен и административен състав, териториална площ и изключително влияние върху индустриалния потенциал, обществения и социален живот във Варненския регион, Технически университет – Варна винаги е привличал особено внимание.

В периода 2007-2015г. ректор на университета е проф. Овид Фархи, станал известен в еврейската общност с казуса за синагогата, която превърна в бизнес център. Проф. Фархи получава изключително добро наследство от предшественика си – няколко милиона в сметките на университета и голям брой чуждестранни студенти. Той, обаче, успява бързо да замени академичния стил на управление, като въвежда тесен приятелски кръг от лица, които въпреки административните си служби са чужди на университетските традиции и ценности, и чиято цел е максимално лично облагодетелстване. Това се осъществява с умелия подбор на подходящи фирми за обществени поръчки, търгове за наеми и прекратяване в правилния момент на няколко дела за реституирани имоти, като резултат, от които университетът губи големи площи от територията си.

Недоволството на академичната общност намира своя израз в избора на нов ректор през юни 2015г. Направеният след прехода анализ на наследените договори показал, че в голяма част от тях Техническият университет е поставен в изключително неизгодна позиция. Оказало се, например, че фирма „Серкълсист Инженеринг“ ЕООД има сключени договори за обществени поръчки за строителство, за обслужване на ОВК инсталации, за ежемесечно поддържане на климатичните системи и т.н., като за двата мандата управление на проф. Фархи е усвоила за строителство над 14 млн. лв. по счетоводни документи без никакъв видим израз на тази дейност – нито една от 13-те сгради, собственост на университета не е санирана, няма покрив, който да не тече.

Фирма „МИ-12“ (по-известна като „Макао“) имала сключен 10 годишен договор за наем на кухненския блок, в който въобще не фигурирало задължение за осъществяване на хранене на студентите и служителите в университета.

За доставчик на електрическа енергия за ТУ-Варна била избрана „Енергийна Финансова група“ АД, която е спечелила процедурата, въпреки предложената най-висока цена от всички участници.

Данните от извършените проверки от Министерството на икономиката доказват множество нередности, като въз основа на повторни проверки на проведени процедури за обществени поръчки, в рамките на изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по проекти от 2013г., през 2016г. новото ръководство на Технически университет – Варна е било принудено да плаща глоби от бюджета на университета в размер на над 400 хил. лв.. Констатирани са били нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, от бившия ректор – проф. Фархи, помощник ректора – Митко Александров и началника на отдел „Обществени поръчки и наеми“ Ралица Иванова.

През 2016г. от бюджета на Технически университет – Варна се налага да бъде изплатено още едно задължение, натрупано от проф.Фархи – към фирма „Инвестек“ ЕООД в размер на над 800 хил. лв., представляващо сбор от задължения по издадени изпълнителни листи, лихви и съдебни разходи поради предсрочно прекратяване на наемния договор на фирмата-наемател на едно от общежитията на университета.

Последователно предприетите действия на избраното през 2015г. ръководство начело с проф. Василев, както и загубените материални интереси от страна на гореизброените лица, изглежда предизвиква още от първите седмици кампания на нападки и обвинения, целящи да се създаде напрежение сред академичния състав и партньорските организации на университета. Успехите, които университета отбелязва по-късно правят кампанията още по-яростна и целенасочена, като под стрелите на бившето ръководство попада и самият ректор – проф. Росен Василев. След неуспеха на шумната кампания по провъзгласяването на проф. Василев за плагиат и заключението на прокуратурата на всички инстанции, че подадените сигнали от Фархи са напълно неоснователни и по-нататъшното им публичното поддържане би довело до обратно наказателно преследване за клевета и уронване на престижа, следва нова вълна от писания до медии, министерства и всевъзможни държавни институции, в които Василев бива обвинен в какво ли не… Нещо повече: след констатациите за спазване на законността в дейността на действащото управление на университета от различни одитни и контролни органи, кръгове, водени от проф.

Фархи и бившия му помощник – Александров, са насочили сили и средства за медийно подриване имиджа на университета и дискредитиране на ректора му, с надеждата някой „отгоре“ да подмени вота на академичната общност и да назначи „свише“ удобен за тях изпълнител. За целта, според информацията, която се движи в академичните среди на Варна, лично е бил ангажиран и стимулиран дори лидер на една от скандално проявяващите се напоследък политически партии. Сигналът вече се проверява. Очаква се и отговорът на ангажираните държавните органи за предприетите от действия по повод внесените сигнали за нарушения от ръковдството на ТУ- Варна в периода 2007 – 2015 година, ощетили учебното заведение с над 1,2 млн. лв.

Източник: provaton.bg