дом Общество За по-чист въздух в района на Пловдив – протест пред посолството на...

За по-чист въздух в района на Пловдив – протест пред посолството на Швейцария!?

303
0
ДЯЛ

Жителите на пловдивските села Белащица, Гълъбово, Марково, Брестник и Цар Калоян, град Куклен и активисти на Политически клуб „Екогласност“ организират протест във вторник от 11:00 часа, пред сградата на швейцарското посолство в София.
Поводът е дейността на компанията „Холсим – България“, част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон Лафарж Холсим, със съдебна регистрация на територията на Конфедерация Швейцария.
Вече няколко месеца жителите на седемте населени места искат да се вземат мерки срещу компанията.
В резултат на производствената дейност на компанията и незаинтересоваността й относно запазването на околната среда и чистотата на въздуха, в последните години рязко са се увеличили респираторните заболявания сред населението, включително деца.
Лекари от региона разполагат с данни за повишаване на респираторните и астматични заболявания вследствие на разпространението на вредните за здравето нокси от дейността на концесионера при осъществяване на взривните работи и наднормени емисии на вредности в атмосферния въздух. Констатирани са изключителни вреди за здравето на местните жители поради несъобразяването със здравните, екологични и етични норми от страна на концесионера.
В обръщение към Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на конфедерацияШвейцария у нас, Политически клуб „Екогласност“, инициативните комитети на жителите на Белащица и Гълъбово, кактои кметовете на с.Гълъбово,с.Белащица, с. Марково, с. Брестник, гр. Куклен и с. Цар Калоян, изтъкват следните проблеми:
– редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;
– липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;
– не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежжа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;
– шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;
– изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;
– нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична култивация на отработените площи;
– камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се;
– 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;
– изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с нарочен протокол от съвместната проверка на Министерство на енергетиката, ПК „Екогласност” и жители от региона, извършена на 20.07.2018 г.